../

Kütahya
VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİ

     -Ülkemizde hemen her bölgede vişne yetiştiriciliği yapılmaktadır. Vişnede gerek üretim gerek pazarlama yönünden herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Vişneler 4 – 5 yaşında verime geçerler, tam ve ekonomik olarak verime geçmeleri 8 – 10 yılı bulur. Ekonomik ömrü ise 20 – 25 yıldır. Vişneler ılıman iklimlerde çok iyi yetişmesine rağmen diğer meyvelere göre soğuk ve sıcaklara daha çok dayanmakta ve iklim değişikliklerine daha iyi adapte olmaktadır.

İKLİM İSTEĞİ

     -Kütahya şartlarında rahatlıkla yetiştiriciliği yapılan vişnede dikkat edilmesi gereken en önemli iklim faktörü çiçeklenme dönemindeki sıcaklıklardır. Çiçek tomurcukları –2,-4 °C’ye kadar dayanabildikleri halde, açmış çiçekler -2°C’de donarlar. 400 mm yağış alan yerlerde vişne yetiştiriciliği sulamaya gerek kalmadan yapılabilir.

TOPRAK İSTEKLERİ

     -Vişneler toprak açısından toleranslıdır. Vişneler kuru, kumlu veya kireçli topraklarda da yetiştirilebilirler. Özellikle mahlep (idris) anacının kullanıldığı yerlerde vişnelerin kuraklığa dayanmaları artar.

BAHÇE TESİSİ

     -Kapama vişne bahçesi tesis ederken, Vişnelerde döllenme sorunu olmadığından tek çeşitle debahçe tesis edilebilir. Dikim aralıklarını toprak durumu, anaç, sulama ve gübreleme gibi koşullar belirler. Vişne çöğürü üzerine aşılıvişnelerde 5 x 5, 6 x 6 m olmaktadır.

BUDAMA

     -Vişne kiraza göre daha yayvan bir taç şekli oluşturur. Bu nedenle vişneler genellikle modifiye lider (değişik doruk dallı) sistem şeklinde taçlandırılır.

HASAT

     -Bu türlerde meyveler hasat zamanına doğru iriliklerine büyük ölçüde artırmakta ve böylece verim miktarı % 35 – 40 artmaktadır. Ekonomik düşünceden dolayı, bazı çok erken olgunlaşan çeşitler istisna edilirse, vişneler genellikle bir defada hasat edilirler ve yine genellikle el ile ve sapları ile beraber toplanırlar. Toplama esnasında meyve dalcıkları kırılmamalıdır.