../

TOPRAK İSTEĞİ  

- Ceviz ağaçları toprak bakımından seçici olmamakla beraber, taban suyu seviyesi 2.5-3.0 metreden yukarı olmayan, su tutmayan, nemliliğini muhafaza eden derin topraklarda iyi gelişir. Su tutan killi topraklarda ve durgun sulu yerlerde gelişemez.  

- Ceviz kökleri kazık köklü olup, derine uzadıklarından alt kısımları rutubetli olan, derin ve yumuşak topraklar yetiştiricilik için daha uygundur. Fazla nem ve durgun sular kökler için gerekli oksijenin alınmasını engeller, bu nedenle kök gelişimi yavaşlar ve ağacın gelişmesi durur. Yaprak damar araları açık yeşil, damarlar ise kahverengi bir renk alır, sürgün uçlarında kurumalar görülür. 

 


ARAZİNİN TOPRAK PROFİLİ ÇIKARTILMALIDIR
Ceviz bahçesi kurulacak arazinin toprak profili iş makinaları ile çukur açılarak bakılmalıdır. 
Bu işlem ile;

1- Toprak derinliğini,
2- Taban suyu durumunu,

3- Yer altı toprak durumunu bilmemizi sağlar.

 

  

TOPRAK ve SU TAHLİLİ
Ceviz bahçesi kurulacak arazide mutlaka toprak analizi yapılmalıdır. Ceviz, toprak açısından fazla seçici olmamakla birlikte kireç fazla çıkarsa orada ceviz bahçesi kurulmamalıdır. Bahçenin sulanacağı suyunda tahliline ihtiyaç duyulabilir, sulama suyunun da tuzlu olmaması gerekmektedir. Yapılan toprak analizi doğrultusunda gübreleme programı ihmal edilmemelidir.