../

Venüs

Caldesi-2000

Red Gold
NEKTARİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

     -Nektarin değişik iklim şartlarına en fazla uyum gösteren meyvelerden birisidir. Bu durum bu türün dünya üzerinde geniş ölçüde yayılmasında önemli bir etki yapmıştır.

İKLİM İSTEKLERİ

     -Nektarin bir ılıman iklim meyve türüdür. Kış mevsiminde dinlenmeye girer ve yapraklarını döker. Şiddetli kış soğukları, düşük yaz sıcaklığı ve ilkbahar donları nektarinin ekonomik olarak yetiştirilmesini önleyen iklim faktörleridir.

     -Kış soğuklarına göre ilkbaharın geç donları nektarin yetiştiriciliğinde daha önemlidir. Çiçek tomurcuklarının kış aylarında soğuklara çok dayanıklı olmalarına karşılık tomurcuklarda uyanmanın ilerlemesiyle, çiçeklerin açılması ve küçük meyvelerin teşekkülü ile donlara karşı hassasiyet artar. Nitekim çeşitli araştırıcılar tarafından soğuk zararının meydana geldiği derece olarak, taç yaprağı ucu görünen kapalı tomurcuklar için -6.6° ile -1.6°C, açmış çiçekler için - 3.6° ile -1.1°C ve yeni teşekkül etmiş meyveler için -2.7° ile -l. 1°C olduğu bildirilmektedir.

     -Çiçeklenme zamanında havaların soğuması, özellikle sıcaklığın 5°C'nin altına düşmesi ve yağan yağmurlar tozlayıcı böceklerin faaliyetlerini engeller. Çiçeklenme dönemi uzar. Sonuçta, meyve tutumu azalır. Çiçeklenme sonrası meydana gelecek yağışlar ve yüksek hava nisbi nemi külleme, kızılleke ve klok gibi mantari hastalıkların artmasına neden olur.

TOPRAK İSTEKLERİ

     -Kumlu, tınlı, milli, çakıllı ve çabuk ısınan alüvyal topraklarda

     -Toprak pH’sı 6-7 civarında olan,

     -Toprak yüzeyine yakın ana kaya olmayan

     -Aktif kireç oranı %12’yi geçmeyen

     -Ağır ve nemli olmayan

     -Taban suyu seviyesi düşük olan topraklarda iyi sonuçlar alınır.

     -Kireç oranı yüksek topraklarda kalsiyum demir alımını engellediği için DEMİR EKSİKLİĞİ KLOROZU ortaya çıkar.

SULAMA

     -Sert çekirdekli meyveler arasında en fazla suya ihtiyaç duyan nektarindir. Özellikle meyvelerde çekirdek teşekkülünden sonra suya ihtiyaç artmaya başlamaktadır. Meyve hasadından önceki sulamalar meyvelerin irileşmesini, renklerin parlaklaşmasını sağlar. Mümkünse damla sulama gibi modern sulama sistemleri kullanılmalıdır. Sulama sıklığı ve verilecek su miktarı iklim, toprak ve bitkinin yaşına göre farklılık gösterir.

GÜBRELEME

     -Toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı ve bunun sonucunda gübreleme yapılmalıdır. En faydalı gübreleme metodu fertigasyondur. Yani gübrenin damla sulama sistemi ile verilmesidir. Elle gübreleme yapıyorsak gübreler taç iz düşümüne verilerek toprağa karıştırılmalıdır.

BUDAMA

     -Nektarin ağaçları, diğer meyve türlerine göre daha fazla budama ister. Bunun nedeni çiçek tomurcuklarının bir yaşlı dallarda oluşmasıdır. İyi ve düzenli bir budama ile ağaçların ömrü uzar verimliliği ve verimlilik süresi artar.

HASAT

     -Nektarin meyvesi hassas olduğu için, hasat esnasında dikkatli davranılmalıdır. Aksi halde, meyveler yaralanır. Nektarin meyvelerinde hasat zamanının saptanmasında genellikle, meyve kabuğunda zemin ve üst renk teşekkülü ile meyve eti sertliği kullanılır. Olgunlaşma esnasında zemin renginde değişme olur, çeşide özgü üst renk teşekkül eder ve meyve eti yumuşar.